Main Page Sitemap

Top news

Nostalgische kloosterfoto uit 1953 ziet u rechtsboven wildfond op maken deze site staan. Met én klik op de Maria Award vindt u alle Mariakapellen in Nederland en maken kunt u Marialiedjes beluisteren.We kennen zo'n 50 soorten.Buiten de gewone twee soorten is er ook een..
Read more
Je wilt natuurlijk niet dat er door het zelf koken te veel water meus verdampt.Zoek een weckpot reclamefolder of een oude jam- of augurkenpot op om je lijm in zelf te bewaren. Als het wildgoulash mengsel te dik zelf is, voeg dan steeds een..
Read more

Zelf vogelnestjes maken
zelf vogelnestjes maken

Als een gehoorzaam hondje maakte hij met ons uren lange wandelingen door bosch en veld, ving Spinnen, Vlinders, Sprinkhanen (zijn liefste voedsel) en sprong naar hartelust rond.
Als men hem wekt, en niet zelf door aaien of dergelijke liefkoozingen wakker houdt, slaapt hij onmiddellijk weer.
De boomen bieden hun alles aan, wat zij noodig hebben; want hun voedsel bestaat uitsluitend uit allerlei plantdeelen, Insecten, Spinnen, vogeleieren of jonge zelf nestvogels, en honig; slechts weinige begeven zich nu en dan naar een plantage om haar te zalf plunderen."Weet je wiki riep hij met een vervaarlijke stem, "wat je loon is, omdat je me eruit hebt gelaten?" - "Nee zei de leerling zonder enige angst, "hoe zou ik dat zelf weten?" - "Ik zal het je zeggen!" riep de geest, "ik zal je nek breken!".Toen ik mijn dubbelloops buks ophief, begon het rommelende gebral meer op zelf blaffen te gelijken; het trommelen op de borst vogelnestjes werd sneller, de ruige haren op den kop richtten zich trillend op, en het had er allen schijn van, dat mijn vreeselijke vis-à-vis mij aanvallen.Ook de bescherming, die zij aan de door hen verzorgde zolderkamer dieren verleenen, vind ik in t geheel niet belachelijk of ongepast; integendeel het komt mij hoogst prijzenswaardig voor, dat de menschen daarginds de dieren tegen iedere mishandeling in bescherming nemen.Een zieke Aap maken levert een schouwspel op, dat ieder mensch moet treffen.Gewoonlijk begon zij hard te schreeuwen, zoodra het kruit in brand vloog, en deed een zijsprong, zoover als haar touw dit toeliet.Waarschijnlijk zou het geheele gezelschap in deze maken onderzoekende houding gebleven zijn, als wij niet twee flinke, op avonturen beluste Honden bij ons hadden gehad: mooie, slanke Windhonden, gewoon om Hyaenas zelf uit hun leger te verdrijven, en zelfs beproefd in den strijd tegen den hier inheemschen. De zeer dichte, langharige vacht is wandkapstok glanzig zwart, aan de wandlamp onderzijde licht bruinachtig grijs; de maken bij wijze van manen verlengde ringbaard daarentegen is wit, gedurende de maken jeugd grijsachtig; de handen en voeten zijn dof van kleur; de goedaardige oogen hebben een bruin regenboogvlies.
De zware kop verlengt zich tot een sterken en langen, van voren afgeknotten, dikwijls gezwollen of gegroefden snuit met vooruitstekenden neus; het gebit maken ziet er roofdierachtig uit door de sterke ontwikkeling der hoektanden, die aan de achterzijde met een scherpen kant voorzien zijn.Naar alle waarschijnlijkheid is het een dwaling, dat zelf de Apen een van nature slecht karakter zelf hebben, en moet men liever zeggen, dat de onophoudelijke grappen en plagerijen, die deze dieren, meer dan alle andere, van de menschen te verduren hebben, hun karakter bederven, verkeerde neigingen.Ook de Afrikaansche verwanten van de Aziatische Slankapen, de Kortduim-apen (Colobi zijn zeer in t oog loopende dieren, die zich door een eigenaardige kleur, zonderlinge, maar fraaie manen en andere haarwoekeringen onderscheiden.Van de Romeinen weet men, dat zij zich met de potsen dezer dieren vermaakten, of ze met gevangene wilde dieren lieten vechten, maar ook, dat zij hun minder genegenheid betoonden, dan aan andere huisdieren.List en valschheid zijn algemeen voorkomende eigenschappen bij de Hondskop-apen; vooral onderscheiden zij zich door een vreeselijke woede.De onopgesmukte, op eigen aanschouwing gegronde beschrijvingen van Hugo Koppenfels geven ons een juistere voorstelling van dezen zonderlingen boschbewoner dan wij tot dusver maken hadden; hij verliest hierdoor een groot deel van de hem toegedichte verschrikkelijkheid.Altijd is het jonge dier een klein, leelijk mormel, wiens ledematen watermerk dubbel zoo lang schijnen te zijn als die van zijne ouders, en wiens gezichtje veel meer gelijkt op dat van een grijsaard, dan op dat van een kind, zoo rimpelig en vol plooien.De Luipaard is, naar het schijnt, hun voornaamste vijand; hij belaagt echter de jonge dieren meer dan de oude, omdat hij alle reden heeft om vooraf eens te overwegen, of zijne hoektanden en klauwen wel opgewassen zelf zijn tegen het gebit en de handen van.Elken avond bouwt het een nieuw nest, 5 à.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap